Александра Бајић

Велика богиња Словена

Кроз народно стваралаштво, мит, литературу, археологију и најновија научна достигнућа, ауторка следи трагове Велике богиње све до Винче и Лепенског Вира, њених најдревнијих, европских обитавалишта.

БОГОВИ СТАРИХ СЛОВЕНА

У књизи су прегледани бројни извори и упоређена схватања разних аутора који су се бавили темом словенских богова на Балкану. Ова грађа је упрошћена и систематизована како би била доступна ширем кругу читалаца, а такође учинила употребљивом и за истраживања архетипова, тј. испитивања колективног-несвесног у души балканског човека.

ВЕЛИКА БОГИЊА СЛОВЕНА

Књига је посвећена најстаријем женском принципу, великој богињи мајци Словена. Кроз народно стваралаштво, мит, литературу, археологију и најновија научна достигнућа, ауторка следи трагове Велике богиње све до Винче и Лепенског Вира, њенох најдревнијих европских обитавалишта...

ПРИЧА О KILHWCHU I OLWEN - Келтско - словенске паралеле II

Књига трага за старим, религијски релевантним паганским, келтским митовима. Покушава да осветли веровања старих Велшана и следи мисао професора Сретена Петровића да је мит лепа прича која објашњава одређену религијску праксу. Та прича настаје, према мишљењу Карла Густава Јунга, пројекцијом садржаја колективног несвесног на свет око нас. Митови нам говоре о субјективном доживљају света и нашег места у том свету. Тај доживљај је, у сваком случају, много више интутиван и емотиван, него рационалан.

МАБИНОГИОН - Келтско - словенске паралеле I

Мабиногион је збирка текстова, митске садржине, која се сачувала у Велсу у Великој Британији. Записана је на старо-велшанском језику који припада групи келтских језика. Први део ове књиге чини превод Мабиногиона (први пут) на српски језик, са коментарима који су дати испод текста. Коментари су, заправо, увод у други део књиге, сачињен од упоредних разматрања, са анализом грчке, ведске, нордијске, а највише словенске митологије. За потребе те анализе преведено је, у целини или делимично, још неколико старих велшких текстова.

ПЕРУН ИЛИ МАРКО КРАЉЕВИЋ

Књига кроз приложену грађу истражује да ли је народни јунак Марко Краљевић смештен у један већ постојећи митолошки оквир који за своју основу има бога Перуна.