Александра А. Чекалова

Живот и обичаји у византијском друштву

Књига представља превод тротомне књиге "Култура Византије" која се односи на свакодневни живот становника Византијског царства. Читаоцима ће постати далеко ближи људи који су живели и деловали у једном нама далеком времену.