Венијамин

Нова таблица

Објашњења о цркви, о литургији, о свим службама и богослужбеним предметима