Историја

Срби - народ који нестаје

Из продукције Пријатељ Божји представљамо вам дугометражни документарни филм који представља живо сведочанство о катастрофалној демографској стварности српске државе и народа. Сведочанство, које открива тужну истину да је српски народ на прагу свог историског нестајања. Србија је данас земља старости, земља у којој је старачко роптање све гласније, а дечија граја све тиша и нечујнија...

Успон и пад титове Југославије

Зашто су сви покушаји привредних реформи у реалсоцијализму лоше завршили?
Сваки успех економске реформе доводио је до подривања постојећег политичког монопола,тако да су све привредне реформе у бившим социјалистичким земљама остале "приче с тужним крајем" (који се циклички понављао, од НЕП-а па све до имплозије реалног социјализма)...

Унија, политика Римокатоличке цркве према православним Словенима

Зборник радова „Унија. Политика Римокатоличке цркве према православним Словенима“ садржи 19 радова угледних српских и белоруских аутора. Белоруски аутори су важни, јер је црквена унија у Белорусији била успешна политика Ватикана и Пољске, па је већина становника била у једном периоду део унијатског пројекта, да би ослобађањем од пољске окупације она фактички престала да постоји. Данас је то маргинална заједница од један одсто становништва Белорусије. Но, у Србији је сасвим други случај. Преко уније Срби су постајали Хрвати, а у Малорусији Украјинци.

Византијски свет

Увод у историјску географију источног Медитерана током византијске епохе
Аутор је један од водећих византолога данашњице. Ова књига има за циљ да на концизан и прегледан начин учини јасним значај и улогу простора и његов однос са различитим чиниоцима који проузрокују нераскидиву међусобну условљеност између времена и простора, између историје и географије.

Српске државе и династије у старом и новом веку пре династије Немањића

Аутор се у књизи позвао на историјске изворе о србима (словенима) из најстаријих времена, чије лако разумљиве поруке званична историја у европским државама никад није прихватала, него им је приписивала друге садржаје - несрпске (несловенске). Ову научну недоследност европљана је Миленко Бијелић потпуно оспорио и тиме се придружио десетинама историчара с' почетка 21. века, који се ограђују од званичне историографије, а њу су, нажалост, западноевропљани пренели у историјску науку држава на осталим континентима.

Српска православна црква у Дубровнику

Књига садржи преглед настојања православних Срба да у Дубровнику, који вековима није у оквиру својих зидина дозвољавао другу веру сем католичке, из, углавном, државних разлога, оснују цркву, као и историјат подизања три православна храма у Дубровнику. Аутор се посебно бави привредним, политичким и културним животом српске православне општине у 19. веку, указујући на њено складно уклапање у историју Дубровника под француском управом, а касније у оквиру Аустроугарске монархије.

Језик и писмо Античких Срба

Детаљна анализа догађаја везаних за појаву и развој језика и писма код предака данашњих Срба, почев од најдавнијих времена и простора који представља колевку Индоевропљана- Подунавља.

ХРОНИКА СВЕТА

Хронику света аутор је написао као одговор на истоимено дело Јулија Африканца, чије је податке користио једнако као Хронике св. Јеронима, Евсевија и Виктора из Тунине. Други део књиге Историја Гота, Свева и Вандала садржи кратак преглед готских краљева чија су освајања имала дубок утицај на даљи развитак. Ово дело се сматра за најпоузданији извор историје Гота.