Јасеновац

Англосаксонци се преко Ватикана обрачунавају са православним народима – део 1

У Независној Држави Хрватској је само у Јасеновцу убијено 110.000 (сто десет хиљада) Србске деце испод 14. година старости. НДХ је била једина на свету која је имала логор за истребљење мале деце.

Англосаксонци се преко Ватикана обрачунавају са православним народима – део 2

У време НДХ на свака три римокатоличка свештеника два су била кољачи. Међународна комисија за истину о јасеновцу је пронашла 1371 имена римокатоличких свештеника који су лично убијали: Србе, Јевреје и Цигане.

Зашто Јасеновац није ослобођен

Књига Славка Комарице и Славка Одића настала је коришћењем објављених
извора, публицистичких радова и сећања учесника догађаја из Другог светског рата. Аутори су дали врло користан преглед третирања ове теме у досадашњим сведочењима, литератури, штампи итд., из њиховог излагања често се добро уочава стратешки положај Јасеновца и борби у његовој околини, уочљива је и стално присутна жеља да се расветле односи на релацији партијска организација логораша - славонске и босанске партизанске снаге - ЦК КП Хрватске - Врховни штаб.