Наука

Сатана се више не крије

Неокортикални рат против будућности.
Треће, допуњено издање књиге Неокортикални рат.

Човечанство мора да се запита куда воде најтеже злоупотребе научних достигнућа у свим научним областима, као и злоупотреба свих међународних организација и институција, од политичких и војних до културних, спортских и хуманитарних. Ако је основна тековина цивилизације и услов њеног просперитета – слободан човек, куда онда води настојање да се човек претвори у послушни објекат, у робота, који ће да мисли и дела само на начин који му се наметне