Слобода

Трибина Човек биће подвига - Владика Атанасије Јевтић

Трибина Човек биће подвига - Владика Атанасије Јевтић

Предавање се бави темом човека у Хришћанској антропологији (Православно Богословље).

  • Ко је човек?
  • Ко је човеков архетип (узор)
  • Чему човек треба да стреми,
  • Шта је његово назначење (задатак)
  • О љубави
  • О слободи...

Ваљево - 28. децембар 2012.

Сатана се више не крије

Неокортикални рат против будућности.
Треће, допуњено издање књиге Неокортикални рат.

Човечанство мора да се запита куда воде најтеже злоупотребе научних достигнућа у свим научним областима, као и злоупотреба свих међународних организација и институција, од политичких и војних до културних, спортских и хуманитарних. Ако је основна тековина цивилизације и услов њеног просперитета – слободан човек, куда онда води настојање да се човек претвори у послушни објекат, у робота, који ће да мисли и дела само на начин који му се наметне